ЦУЛ ("Центр учбової літератури")

— база електронних книжок.

Для авторизації використовуйте наступні дані:

Логін: nudfsu

Пароль: library


R4L

Research4Life

— платформа науково-технічної, природничої, медичної та суспільно-політичної літератури, через яку забезпечується доступ до більше ніж 144 тисячі наукових журналів і книг, 68 довідкових джерел, 15 баз даних з усього світу.


WoS

Web of Science

— платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів.


WoS

Sciencedirect

— провідна інформаційна платформа Elsevier для вчених, містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників, на основі якої у 2002 році було створено базу даних Scopus.


WoS

Scopus

— бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відслідкування цитування статей, опублікованих у наукових виданнях.


WoS

Springer

— повнотекстова платформа міжнародного наукового видавництва (понад 3 тисячі журналів, що тематично охоплюють математичні, природничі, економічні, технічні та гуманітарні науки, право та міжнародні відносини. Більшість ресурсів індексуються базами даних Scopus та Web of Science і належать до категорії журналів перших двох квартилів (Q1, Q2)).


WoS

Українські наукові журнали у Scopus та Web of Science

— перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.